Takuu- ja huoltoasiat

TAKUU JA LAINMUKAINEN VIRHEVASTUU

Takuu on eri asia kuin lainmukainen virhevastuu. Takuu on myyjän, maahantuojan tai valmistajan antama lisäetu. Takuun voimassaoloaikana sen myöntäjän on osoitettava, että tavaran vika johtui ostajasta – ilman takuuta ostajan pitäisi osoittaa, että tavaran vika johtuu sen virheestä.” – Kuluttajaliitto (linkki)

Verkkokaupankäynnin kannalta Kuluttajaliitto on erinomainen tietolähde niin verkkokaupalle kuin sen asiakkaillekin. Koska RASEBORG SPINCASTERS on halukas ja tietenkin myös lakien ja asetusten osalta velvoitettukin ”hoitamaan hommat kunnolla”, on tämä sivu jolla olet, tärkeää luettavaa. Teollisesti valmistetuissa myyntituotteissa voi joskus olla vikoja, joiden suhteen on tärkeää kaikille osapuolille, että asiat saadaan selkeästi prosessoitua.

UUSISSA tuotteissa noudatetaan valmistajien niille määrittelemiä takuuehtoja ja tukeudutaan maahantuojien huoltopalveluihin. Takuuaika on määritelty näihin tuotteisiin verkkokaupan tuotesivulla ja on myös dokumentoitu asiakkaan kuittiin ostotapahtumasta.

RASEBORG SPINCASTERS:in itse maahantuomissa uusissa tuotteissa toimitaan valmistajien takuuehtojen mukaisesti, ja huolto- tai korjausasioissa RASEBORG SPINCASTERS on ensisijainen huollon tai korjausten toteuttaja. Näissä itse maahantuoduissa tuotteissa ylläpidämme kohtuullista varaosavarastoa, ja tarvittaessa hankimme varaosan ulkomailta.

KÄYTETYT JA KERÄILYKOHTEET myydään ”as is”, eli niihin ei voida jo valmistusajankohdankaan takia enää myöntää takuuta tai taata varaosien saatavuutta, saati huoltojen tai korjausten ennusteita.

Käytännössä kuitenkin useista eri lähteistä on edelleen hyvin saatavissa varaosia (Ebay, tori.fi, huuto.net jne), joten iäkkäämpikin tuote on yleensä aivan käyttökelpoinen niin vitriinissä pidettäväksi, kuin tosiasialliseen käyttötarkoitukseensa.

Mikäli käytetty tai keräilyesineeksi luokiteltava tuote on kunnoltaan tai ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä ei voida kohtuullisesti pitää käyttötarkoitukseensa enää soveltuvana, on tästä mainittu verkkokaupan tuotesivulla.

Kyseeseen tulevat ”varaosakelat”, ”puutteelliset”, ”epäkuntoiset” tai niin antiikkiset esineet, ettei niiden käyttöä alkuperäiseen tarkoitukseensa voida enää pitää mielekkäänä.

MYYNTITILISSÄ olevat tuotteet (jotka on myös selkeästi merkitty sellaisiksi verkkokaupan tuotesivulla tekstillä MYYNTITILISSÄ), olivat ne sitten uusia tai käytettyjä tai keräilykohteita, RASEBORG SPINCASTERS ei vastaa muusta kuin mahdollistaa joidenkin yhteistyökumppaneittemme ”myynti-ilmoitukset” ja verkkokaupan teknisen toteutuksen.

Näissä tapauksissa tosiasiallinen myyjä on aina alkuperäinen myyntitoimeksiannon tehnyt taho, eikä RASEBORG SPINCASTERS vastaa mahdollisista reklamaatioista, mutta toki avustaa kommunikaatiossa tosiasiallisen myyjän ja asiakkaan välillä.

MENETTELY takuu- ja huoltoasioissa noudattaa seuraavia toimenpiteitä:

 1. Ole yhteydessä sähköpostitse info@umpikela.fi mielellään vikakuvauksen, mahdollisten valokuvien ja ostotositteen tietojen kanssa.
 2. Tapauksesta riippuen joko pyydämme sinua olemaan maahantuojaan yhteydessä, tai lähettämään tuotteen meille postitse tai matkahuollon kautta.
 3. Jos kyseessä on kela, yleensä se toimitetaan meille ilman puolaa (paitsi jos vika on itse puolassa). Ohjeistamme tarvittaessa.
 4. Jos tapaus on selkeä, voi käydä niinkin että lähetämme joko korvaavan yksikön tai osan sinulle, ja edellytämme paluupostissa vikaantuneen vastineen.
 5. Verkkokaupankäynnin yleinen kuluttajasuoja pätee tietenkin.
 6. Käytetyissä tai keräilykohteissa kuvaamme ja dokumentoimme tuotteen tarkasti.
 7. Jos kyse ei ole takuuasiasta mutta tuotteen huollosta tai korjauksesta, siihen sovelletaan erillistä huoltohinnastoa.

Kuluttajaliiton ohjeistus verkkokaupan osalta (linkki)

Uusien tuotteiden osalta todetaan, että mahdollisten valmistusvirheiden menettelyssä tyypillinen käsittely noudattaa seuraavia kohtia:

 1. Tilannearvio yhdessä asiakkaan, RASEBORG SPINCASTERS:in ja maahantuojien kanssa.
 2. Maahantuojan huolto/korjaus tai varaosan toimittaminen suoraan asiakkaalle.
 3. Mikäli huolto tai korjaus on todettu maahantuojan toimesta kannattamattomaksi tai mahdottomaksi toteuttaa ja muut ehdot (takuuaika ja ilmeinen valmistusvirhe) täyttyvät, korvaava yksikkö toimitetaan asiakkaalle.
 4. Mikäli korvaavaa yksikköä ei ole esimerkiksi saatavuuden takia mahdollista toimittaa, osittainen tai täysi tuotehyvitys (voi olla korvaava tuote ja mahdollisesti rahahyvitys, tai erikseen sovittavassa ”upgrade” – tilanteessa, jossa tuote vaihdetaan kalliimpaan vaihtoehtoon, soviteltu lisähinta asiakkaan maksettavaksi).
 5. Mikäli kohdissa 1-4 ei ole päästy sopuun menettelystä ja takuuaika on edelleen voimassa eikä asiakas voi käyttää tuotetta sen vikaantumisen takia, kaupan purku siten että asiakas toimittaa vikaantuneen tuotteen RASEBORG SPINCASTERS:ille (jos tuote on RASEBORG SPINCASTERS:in itse maahatuoma) ja saa tämän toteuduttua ostohinnan hyvityksen valintansa mukaan joko rahassa, tai samasta arvosta ”lahjakorttina” jonka voi käyttää RASEBORG SPINCASTERS:in muihin tuotteisiin. Jos tuote on jonkin muun tahon maahantuoma, se saatetaan silti pyytää lähetettäväksi RASEBORG SPINCASTERS:ille osana prosessia, vaikka varsinainen maahantuoja huolehtisikin muusta käsittelystä.

HUOMAUTETAAN, että kaikissa tapauksissa on tärkeää viipymättä olla yhteydessä sähköpostitse info@umpikela.fi ja uusissa RASEBORG SPINCASTERS:in itse maahantuomissa tuotteissa olemme poikkeuksetta testanneet ja arvioineet ne huolella, ennen niiden ottamista tuotevalikoimaan.

Takuu- ja korvausasioissa RASEBORG SPINCASTERS:in vastuu rajoittuu tuotteen alkuperäiseen ostohintaan.