Tietosuojaseloste

1. Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus 1050/2018 / (EU) 2016/679 linkki Finlex
Laatimispäivä 19.09.2020

1.1. Rekisterinpitäjä

Raseborg SpinCasters
Tammisaarentie 30
10300 Karjaa
FINLAND

Y-tunnus: 3158964-7

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Raseborg SpinCasters
c/o Mikko Niska
Tammisaarentie 30
10300 Karjaa
FINLAND
info@umpikela.fi


1.3. Rekisterin nimi

Raseborg SpinCasters asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Raseborg Spincasters -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi ja verkkopalvelusta ostettujen tuotteiden toimittamiseen.

Raseborg SpinCasters ei kuitenkaan käytä tietoja minkäänlaiseen markkinointiin joko suoraan tai epäsuoraan asiakkaaseen kohdistuen, tai mitenkään luovuta tietoa kolmansille osapuolille missään muodossa.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Raseborg SpinCasters -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterin tietoja säilytetään enintään 20 vuotta viimeisestä muutoksesta.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Tässä kohdin huomautetaan, että

Raseborg SpinCasters ei kuitenkaan käytä tietoja minkäänlaiseen markkinointiin joko suoraan asiakkaaseen kohdistuen, tai mitenkään luovuta tietoa kolmansille osapuolille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Suosittelemme käyttämään tietopyyntöön www.tietosuoja.fi:stä löytyvää lomakepohjaa. Tiedot toimitetaan asiakkaalle 30 päivän sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.